Informatie

Informatie

Het was een nogal roerige aanloop, maar: DE OPTOCHT IN HET BESSEMRIEK GAAT DOOR!!!

De optocht vindt plaats op zondag 27 februari 2020: starttijd 14:11 uur. Opstellen zoals gewoonlijk vanaf oude Drie-Angel richting café de Heidebloem (zie ook onder aan deze pagina). Aansluitend aan de optocht is er een MEGA optochtbal in de Klaproos!

Omdat de voorbereidingstijd super kort is, is zeker dit jaar het motto: Meedoen is meemaken! We verwachten geen perfect afgewerkte creaties, we verwachten geen grote wagens. Alles is erop gericht om een gezellige en feestelijke optocht te houden, vooral omdat we zo blij zijn dat het weer kan!

Daarom zal er ook geen traditionele prijsuitreiking zijn, maar wel een prijsuitreiking voor de originaliteit. Deze prijsuitreiking is ONafhankelijk van de categorie waarin je je inschrijft. Het gaat daarbij dus ook vooral om de FUN!

Opgeven kan via het opgave-formulier t/m 25 februari 2020. 

Bij het opgeven worden een aantal gegevens gevraagd zoals: naam van de groep, het thema, de bouwplaats (wagens), contactpersoon, hoeveelheid muziek, telefoonnummer en emailadres. Je kunt je voor één categorie opgeven. Als jullie een wagen bouwen kunnen we eventueel op zaterdag de 26e langskomen voor een controle/gezellig buurten. Gezien de korte voorbereidingstijd hoeft dit echter niet. De controle zal in dat geval bij het opstellen plaats vinden. Veiligheid van de creaties blijft uiteraard ook dit jaar van groot belang.

Het startnummer zal tijdens het opstellen worden uitgereikt.

Voor de laatste richtlijnen verwijzen we jullie graag naar het reglement en www.bergen.nl voor de laatste versies.

Checklist wagens en info voor het opstellen

Onderstaande zaken moeten (op last van de gemeente) in orde zijn en worden gecontroleerd voor de opstelling. Zonder akkoord is deelname uitgesloten. De carnavals vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor wagens die niet aan de reglementaire eisen voldoen.

  • TREKKER GOED AAN DE WAGEN KOPPELEN
  • BRANDSTOF NIET OP DE WAGEN OF TREKKER
  • GEKEURDE POEDERBLUSSER 6KG BINNEN HANDBEREIK OP DE WAGEN
  • AGGREGAAT GOED BEVESTIGEN AAN DE TREKKER OF WAGEN
  • GEEN DEELNEMERS TUSSEN TREKKER EN WAGEN (DISSEL)
  • DEUGDELIJKE RAILING OP HEUPHOOGTE

Opstellen vanaf 12:00 uur:

Route 1 via de Gochsedijk en afslaan bij de Callunastraat
Route 2 via de Otteskamp, Kleine Horsterweg, Grote Horsterweg
Route 3 voor de grote wagens via de Beekheuvel en de Callunastraat, voor
13.00 uur melden bij de Drie Angel